در طول شانزده سال گذشته تلسکوپ فضایی فروسرخ اسپیتزر به صورت کاملا با ثبات در حال کار بوده است. ولی وقتی که مأموریت آن در روز 30 ژانویه (دهم بهمن ماه) به پایان برسد، آیا اخترشناسان باید برای جایگزین آن صبر کنند؟
ستاره‌شناسان موفق به آشکارسازی تشعشعات یک سیستم سیاهچاله شدند.
شبیه سازی جدید از یک سیاهچاله چگونگی انحنای فضا-زمان بر اثر گرانش عظیم آن را نشان می‌دهد.
سنگین‌ترین ستاره کیهان کشف شد. این ستاره تنها 15 مایل (23 کیلومتر) قطر و جرمی بیش از دو برابر خورشید دارد.
در این تصویر سحابی نشری و قرمز رنگ IC 1318 را می‌بینید که با یک سحابی بازتابی آبی رنگ به نام NGC 6914 احاطه شده است.