بیایید با این قضیه رو به رو شویم. سیاهچاله نقطه ای در فضاست و گرانش بسیار قوی دارد طوری که حتی نور هم نمی­تواند از آن فرار کند چه برسد به انسان. وحشتناک است!
امتیاز تصویر:  (Rogelio Bernal Andreo (Deep Sky Colors
امتیاز تصویر:‌Paolo Moroni
کهکشان NGC 6951 یک کهکشان نوع سیفرت در صورت فلکی قیفاووس است.
یک ستاره‌ی شبه‌خورشید با اسم مستعار کرونوس در کهکشان ما، احتمالا بیشتر از دوازده عدد از سیارات خاکی‌اش را بلعیده است.