شفق قطبی برفراز کانادا

زمان: ۱۳۹۵/۸/۱۰ ه‍.ش.،‏ ۲۰:۲۹ نمایش : ۵۱۹ دفعه

شفق قطبی برفراز کانادا

امتیاز تصویر: Yuichi TakasakaTWAN

این شفق شبیه به چه چیزی است؟ در سال ۲۰۱۳، زمانی که رصد گران در سرمای نزدیک صبح مشغول رصد آسمان شب بودند، ناگهان شفق عجیبی ظاهر شد. وقتی ذرات باردار کیهانی وارد جو زمین می شوند، در قطب ها اتم های موجود در جو را برانگیخته می کنند و نور هایی به نام شفق قطبی یا الهه سپیده دم بوجود می آید. منشا شفق قطبی باد های خورشیدی، یعنی ذرات بارداری است که به زمین می رسند. این ذرات با میدان مغناطیسی زمین برهمکنش دارند و تعدادی از آنها در امتداد خطوط میدان مغناطیسی زمین به سوی قطب های شمال و جنوب آن شتاب می گیرند. با برخورد ذرات خورشیدی با مولکول های اکسیژن جو، شفق های سبز رنگ دیده می شوند. در پس زمینه این تصویر آبشار یخزده الکساندرا در میان درختان همیشه سبز دیده می شود.

تاریخ: ۳۱ اکتبر ۲۰۱۶

همه نظرها (۰)

هیچ کس هنوز نظری ارسال نکرده