صحبت حکام ظلمت شب یلداست
   نور ز خورشید جوی بو که برآید

   حافظ                             

 

 
 سر آغاز:

یلدا، طولانی‌ترین شب سال یا انقلاب زمستانی، فرصتی است برای کنار هم بودن و حافظ خواندن. در این طولانی‌ترین شب، با کافه آسترو به استقبال زمستان می‌رویم. شماره ۱۸ مجله الکترونیک کافه آسترو با یلدا آغاز می‌شود. در این شماره از قطب‌جنوب به اقمار سیستم خورشیدی می‌رویم و تا دوردست‌های کهکشان به جستجوی سیارات فراخورشیدی دیگر خواهیم بود. ما کیهان را برای یافتن ماده و انرژی تاریک کاوش خواهیم کرد و در نهایت دوباره به سیاره خاکی بازمی‌گردیم تا آسمان تاریک شب را رصد کنیم.