آینه های تلسکوپ جیمز وب پس از نصب

امتیاز تصویر: NASA's GSFC, Francis Reddy, Syneren Technologies

آینه های تلسکوپ جیمز وب پس از نصب

امتیاز تصویر: NASA's GSFC, Francis Reddy, Syneren Technologies

با پایان کار تلسکوپ فضایی هابل، تلسکوپ فضایی جیمز وب (JWST) به عنوان پر قدرت ترین تلسکوپ به فضا می رود. در ماه گذسته ۱۸ تکه از آینه های طلا اندود شده جیمز وب را رو نمایی کردند. در ویدیو تایم لپس که هفته گذشته آماده شده است، آینه ۶.۵ متری به صورت عمودی قرار می گیرد. در این ویدیو ۳۰ ثانیه ای بازتاب نور اتاق آزمایش در آینه ها دیده می شود. آینه ها با طلا پوشش داده شده تا نور مادون قرمز بهتر بازتاب شود. هدف تلسکوپ جیمز ول مطالعه جهان اولیه و سیارات فراخورشیدی در نزدیک ستاره ها است. (JWST) یک ماموریت مشترک بین ایالت متحده آمریکا، اروپا و کانادا است و در اواخر سال ۲۰۱۸ به فضا پرتاب می شود.  

همه نظرها (۰)

هیچ کس هنوز نظری ارسال نکرده