اسکات و مارک کِلی (Scott & Mark Kelly) ، برادران دوقلوی ناسا ، به مدت یک سال به طور جداگانه در فضا و روی زمین زندگی کردند. همزمان با لذت بردن مارک از بازنشستگی خود در شهر  توسان، برادرش اسکات در ارتفاع 400 کیلومتری از سطح زمین، در گرانش صفر ایستگاه فضایی بین‌المللی شناور بوده است.
امتیاز تصویر: NASA
در تاریخ هفتم ژوئن 2017، سازمان ملی فضایی ناسا 12 نفر را از میان 18300 داوطلب که برای شرکت در دوره دو ساله فضانوردی ناسا ثبت نام کرده بودند، انتخاب کرد. 5 زن و 7 مرد که یکی از آنها یاسمین مقبلی دختر ایرانی تبار است.