سحابی عقاب و قو

زمان: ۱۳۹۶/۶/۲،‏ ۱۲:۲۱ نمایش : ۴۴۲ دفعه

سحابی عقاب و قو

عکاس: Josep Drudis

در این نمای گسترده تلسکوپی از صورت فلکی قوس، سحابی های عقاب و قو (اومگا) دیده می شوند این دو سحابی که با نام های M16 و M17 به ترتیب در بالا و پایین این تصویر دیده می شوند و مناطق فعال ستاره سازی هستند. در این دو سحابی مناطق تاریک گرد و غبار و گاز های هیدروژن صورتی رنگ مشخص است. M17  یا سحابی اومگا در فاصله ۵۵۰۰ سال نوری از ما و M16 یا عقاب در فاصله ۶۵۰۰ سال نوری از ما قرار دارند. مرکز هر دو سحابی در تصاویر نمای نزدیک تلسکوپ هابل به خوبی شناخته شده اند. این نما حدود ۳ درجه (شش ماه کامل) از آسمان را نشان می دهد. طول بال های سحابی عقاب حدود ۱۲۰ سال نوری و عرض سحابی اومگا بیش از بیش از ۳۰ سال نوری است. 

همه نظرها (۰)

هیچ کس هنوز نظری ارسال نکرده