اولین تصاویر مدارگرد خورشیدی ESA/NASA که در ۱۶ جولای منتشر شد، نمای جدید و متفاوتی را از خورشید به ما نشان می‌دهد.
بار دیگر فرود بر روی ماه طبق برنامه پیش نرفت.
بعد از ارسال یک تصویر بی کیفیت و عجیب ،تیم تحقیقات نگاه دقیق تری به این عکس انداختند.