سحابی پلیکان

زمان: ۱۳۹۵/۵/۶،‏ ۱۳:۲۳ نمایش : ۹۵۹ دفعه
موضوع : عکاسی

سحابی پلیکان 

عکاس: بیژن مروج الحکامی

سحابی پلیکان در فاصله ۱۸۰۰ سال نوری از ما و در صورت فلکی ماکیان قرار دارد. 

همه نظرها (۰)

هیچ کس هنوز نظری ارسال نکرده