کهکشان مارپیچی NGC 6744

زمان: ۱۳۹۶/۳/۷ ه‍.ش.،‏ ۱۴:۳۹ نمایش : ۲۹۰ دفعه

کهکشان مارپیچی NGC 6744

امتیاز تصویر:Daniel Verschatse

کهکشان مارپیچی NGC 6744 با قطر ۱۷۵۰۰۰ سال نوری بزرگ تر از کهکشان راه شیری است. این کهکشان در فاصله ۳۰ میلیون سال نوری از ما و در صورت فلکی جنوبی طاووس قرار دارد. از دید ما این کهکشان مایل دیده می شود و در آسمان به اندازه یک ماه کامل را پوشش می دهد. هسته ایت کهکشان زرد رنگ است که در نتیجه نور ستاره های قدیمی و سرد بوجود آمده است. فراتر از هسته این کهکشان، خوشه های ستاره ای آبی رنگ و مناطق صورتی رنگ تشکیل ستاره ها در بازو های کهکشان دیده می شود. در سمت چپ پایین این کهکشان یک قمر کهکشانی دیده می شود.