امتیاز تصویر: NASA, ESA, Hubble
در این تصویر موزاییکی که توسط تلسکوپ فضایی اسپیتزر ناسا ثبت شده است، چندین خوشه ستاره‌ای که از یک ابرمولکولی تشکیل شده‌اند را می‌توان دید.
عکاس: Madhup Rathi
در سال 2017، هشت عدد تلسکوپ رادیویی بزرگ در سراسر دنیا به سیاهچاله مرکز کهکشان M87 چشم دوختند و هرکدام به مدت یک هفته، روزانه 350 ترابایت داده از این جرم تهیه کردند. سپس، حدود 5 پتابایت اطلاعات از سیاهچاله‌ی فعال در مرکز این کهکشان به وسیله هارد درایورهای هلیومی، برای تحلیل و استخراج نتیجه علمی مورد نظر در اختیار دانشمندان قرار گرفت و در نهایت اولین تصویر واقعی از یک سیاهچاله منتشر شد.
امتیاز تصویر: ESO, A McLeod et al