رصد جدید ابر ماژلانی بزرگ به ستاره‌شناسان کمک می‌کند تا تکامل گروه‌های ستاره‌ای در این کهکشان را بهتر درک کنند.
امتیاز تصویر: ESA/Hubble & NASA
در ۲۵ آگوست ۲۰۰۳، ناسا تلسکوپ فضایی اسپیتزر را به فضا فرستاد. از آن زمان تا به حال این رصدخانه فضایی با رصد در طول موج مادون قرمز، تصویر متفاوتی از کیهان به ما نشان داده است.
عکاس: محمد صادق حیاتی
این خطوط درخشان و طولانی که مناطقی برافروخته‌ای در میان‌ آن‌ها دیده می‌شود، در واقع کهکشانی مارپیچی شبیه به کهکشان‌راه‌شیری است.