دنباله دار پن استارز در گوشه تصویر

زمان: ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ه‍.ش.،‏ ۱۱:۳۴ نمایش : ۲۳۰ دفعه

دنباله دار پن استارز در گوشه تصویر
عکاس: JoAnn McDonald

دنباله دار پن استارز که با نام دنباله دار آبی یا C/2016 R2 نیز شناخته می شود، در پایین سمت چپ این تصویر وسیع قرار دارد. این تصویر ۲۰ درجه از آسمان را نشان می دهد. به جز دنباله دار در این نما می توان ابرهای ملکولی رنگارنگ و سحابی های تاریک را دید. در بالا سمت راست سحابی کالیفرنیا یا NGC 1499 قرار دارد. این سحابی با طول ۶۰ سال نوری، حدود ۱۵۰۰ سال نوری با ما فاصله دارد. تابش نور قرمز از سحابی کالیفرنیا در نتیجه یونیزه شدن گاز هیدروژن آن با ستاره آبی و پرانرژی کیسی برساوش در نزدیک سحابی بوجود آمده است. در پایین تصویر خوشه ستاره ای پروین با گستردگی ۱۵ سال نوری و در فاصله ۴۰۰ سال نوری از ما دیده می شود. رنگ آبی این خوشه به دلیل انعکاس نور ستاره از گرد و غبار میان ستاره ای است. در میان خوشه پروین و سحابی کالیفرنیا، مجمعه ستاره ای OB2 و سحابی تاریکی که بخشی از ابرمولکولی برساوش است دیده می شود. دنباله دار پن استارز، در گوشه این تصویر، حدود ۱۷ دقیقه نوری با ما فاصله دارد.