داده‌های عکس: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS پردازش تصویر: AliAbbasiPov
فضاپیمای جونو ناسا در این نما از سیاره غول گازی مشتری، ابرهای چرخانی را در نزدیکی منطقه‌ای در نیم کره شمالی سیاره که به نام “Jet N4” شناخته می‌شود، ثبت کرده است.
این تصویر از ابرهای نیم‌کره جنوبی سیاره مشتری در یکی از پروازهای نزدیک فضاپیمای جونو ناسا، در ۲۱ دسامبر ۲۰۱۸ ثبت شده است.
​​​​​​​این تصویر خیره کننده از شکل ابرهای نیم کره شمالی مشتری تصویر فضاپیمای جونو ثبت شده است.
امتیاز تصویر:‌ NASA, JPL-Caltech, SwRI, MSSS