ابرهای پیچیده مشتری

زمان: ۱۳۹۷/۱/۲۰ ه‍.ش.،‏ ۱۷:۰۱ نمایش : ۱۶۸ دفعه
موضوع : اخبار سایت

ابرهای پیچیده مشتری 
این تصویر خیره کننده از شکل ابرهای نیم کره شمالی مشتری تصویر فضاپیمای جونو ثبت شده است. 

این تصویر در اول آوریل و در دوازهمین پرواز نزدیک جونو از فراز ابرهای غول گازی مشتری ثبت شده است. در زمان عکاسی فضاپیما در ارتفاع ۱۲۳۲۶ کیلومتری از ابرهای مشتری و در عرض جغرافیایی ۵۰.۲ درجه بوده است.