دنباله دارها به طور مداوم از آسمان زمین عبور می کنند، اما تعداد کمی از آن‌ها را می‌توان با چشم غیر مسلح مشاهده کرد. این بار دنباله دار لئونارد با کد طبقه بندی C/2021 A1 در حال نزدیک شدن به زمین است و قرار است به پرنور ترین دنباله دار سال 2021 تبدیل شود.