تحصیلات: لیسانس فیزیک، دانشجوی مهندسی نرم افزار
آی‌دی اینستاگرام: hega93
آدرس ایمیل: albert.ghaderi@gmail.com