سرآغاز:

ستاره‌شناسان برای کشف راز‌های جهان از تلسکوپ‌های بزرگی روی زمین و تلسکوپ‌هایی در فضا  استفاده می‌کنند. تکنولوژی ساخت تلسکوپ‌های زمینی به اندازه‌ای پیشرفت کرده که بهزودی می‌توانند تصاویری به خوبی تلسکوپ فضایی هابل تهیه کنند. همه این ابزار‌ها به دانشمندان کمک می‌کند تا رازهای پنهان در کهکشان‌ راه شیری، سیاهچاله‌ها و کهکشان‌های دیگر را کشف کنند. همچنین ستاره‌شناسان برای درک حیات فرازمینی و امکان حیات در سیارات دیگر تحقیقات بسیاری انجام داده‌اند. اما برای برخی کشفیات داده‌های کافی و امکان رصد وجود ندارد. یکی از این موضوعات جالب نظریه ریسمان است.

در بیستمین شماره مجله کافه آسترو از آسمان شب می‌گوییم و رصدخانه‌های بزرگ. به دوردست‌های کهکشان و کیهان سفر می‌کنیم و با رازهایی از ماده‌تاریک و سیاهچاله‌ها آشنا می شویم. به علاوه امکان حیات را در دیگر نقاط جهان بررسی می‌کنیم. در کنار همه این موضوعات به سراغ نظریه ریسمان نیز می‌رویم.

با ما همراه باشید.