جملات دانشمندان: آیزاک نیوتون

  • زمان : ۱۳۹۸/۲/۳۱،‏ ۲۲:۳۲
  • خوانده شده : ۴۸۲ بار

I do not know what I may appear to the world; but to myself, I seem to have been only like a boy playing on the seashore, and diverting myself now and then in finding a smoother pebble or prettier shell than ordinary, while the great ocean of truth lay all undiscovered before me.
Isaac Newton

من نمی دانم كه جهان مرا چه می داند ؟ اما من خود را مانند كودكی می بینم كه در كنار ساحل سرگرم بازی است و گاه و بیگاه با یافتن سنگ ریزه ها و یا گوش ماهیهای زیباتر و صافتر از حد معمول . خوشحال می شود ؛ حال آنكه اقیانوس بزرگ حقیقت همچنان كشف نشده پیش رویم گسترده است.
آیزاک نیوتون

همه نظرها (۰)

هیچ کس هنوز نظری ارسال نکرده