سلام

خسته نباشید

من چند سال پیش شب تو آسمون سه شی شبیه به شهاب سنگ دیدم که کنار هم حرکت می کردند. ولی خیلی آهسته تر و سایزشون نسبت به شهاب سنگ هایی که دیدم خیلی بزرگتر بود و مثل ستاره دنباله دار بودند. با توجه به اینکه امکان نداره هواپیما بوده باشه. کنجکاوم بدونم چی بود!

  • زمان ارسال: ۱۳۹۹/۹/۱۴،‏ ۲۰:۰۸
  • نمایش: ۳۷۴ بار

پاسخ به شهاب سنگ

من احتمال می دم که شاید شهابواره باشه شهاب سنگ های کوچک یا شاید هم مقارنه سه سیاره مشتری و زحل و مریخ باشد
۱۴۰۰/۱/۱۴،‏ ۱۷:۰۸

پاسخ