رقص دو سیاهچاله در 3C 75

زمان: ۱۳۹۶/۷/۳۰ ه‍.ش.،‏ ۱۴:۵۷ نمایش : ۲۳۵ دفعه

رقص دو سیاهچاله در 3C 75 

امتیاز تصویر اشعه ایکس:  NASA/CXC/D. Hudson, T. Reiprich et al

امتیاز تصویر در موج رادیویی:  NRAO/VLA/ NRL

در مرکز کهکشان 3C 75 چه اتفاقی می افتد؟ ترکیب دو تصویر در طول موج اشعه ایکس (آبی) و رادیویی (صورتی) دو سیاهچاله ابرپرجرم را نشان می دهد که به دور هم می چرخند و منبع عظیم رادیویی کهکشان 3C 75 را فراهم می کنند. این دو سیاهچاله با گازی که اشعه ایکس منتشر می کند احاطه شده است و جت هایی از ذرات نسبیتی از آنها به بیرون پرتاب می شود. این دو سیاهچاله ۲۵۰۰۰ سال نوری از هم فاصله دارند. در واقع ما شاهد ادغام هسته دو کهکشان در خوشه کهکشانی Abell 400  با فاصله ۳۰۰ میلیون سال نوری از ما است. ستاره شناسان نتیجه گرفته اند که این دو سیاهچاله به هم  برخورد می کنند و یکی می شوند. آنها با سرعت حدود ۱۲۰۰ سال نوری به دور هم می چرخند. تصور می شود چنین ادغام های کهکشانی در خوشه های کهکشانی شلوغ معمولا اتفاق می افتد. انتظار می رود در مراحل نهایی برخورد این دو سیاهچاله، امواج گرانشی شدیدی بوجود بیاید.