عکاس: بابک امین تفرشی
عکاسی: Juan Carlos Casado
عکاس: Stephane Guisard
عکاس:  Alex Conu
عکاس: Yuichi Takasaka
عکاس: P-M Heden
عکاس: Alex Conu
آشنایی با زیبایی‌های عالم و دوستی با آسمان
در کنار همایش، مسابقه‌ی TWAN برگزار خواهد شد.
ثبت نام همایش بین‌المللی عکاسی نجومی دانشگاه امیرکبیر آغاز شد.