سحابی مخروط در تصویر هابل

زمان: ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ه‍.ش.،‏ ۱۵:۲۷ نمایش : ۳۰۰ دفعه

سحابی مخروط در تصویر هابل

امتیاز تصویر: Hubble Legacy ArchiveNASAESA

ستاره ها در این ستون های گرد و غبار که به نام سحابی مخروطی شناخته شده اند شکل می گیرند. باد های ستاره هایی که در این ستون شکل می گیرند، اشکالی را در گرد و غبار می سازند. سحابی مخروط در منطقه تشکیل ستاره های NGC 2264 قرار گرفته است. در این تصویر ترکیبی از تلسکوپ فضایی هابل، جزییات جالبی از سحابی دیده می شود. این سحابی در فاصله ۲۵۰۰ سال نوری از ما و در صورت فلکی تکشاخ قرار دارد و طول آن ۲.۵ سال نوری است. سحابی پر جرم NGC 2264 IRS که در تصویر مادون قرمز سال ۱۹۹۷ هابل دیده شد، منبع احتمالی باد های ستاره ای است. نور قرمزی که در این سحابی دیده می شود از گاز هیدروژن درخشان ساطع می شود. 

تاریخ: ۱۵ مارس ۲۰۱۷