اولین تصاویر مدارگرد خورشیدی ESA/NASA که در ۱۶ جولای منتشر شد، نمای جدید و متفاوتی را از خورشید به ما نشان می‌دهد.
این تاریخچه در قالب شش قسمت آماده شده است و تقریبا نشان دهنده ی یك كار علمی به وسعت بشریت است.