عکاس: Petr Horálek/ESO, Juan Carlos Casado/IAC (TWAN)
امتیاز تصویر: ESA/Hubble & NASA
امتیاز تصویر: تلسکوپ فضایی هابل
اخترشناسان CSIRO (سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی همسو) و دانشگاه کرتین (Curtin) از تپ‌اختر‌ها (ستاره های نوترونی که به سرعت به دور خود می‌چرخند) برای تحقیق در مورد میدان مغناطیسی کهکشان راه‌شیری استفاده کرده‌اند.
امتیاز تصویر: ESA/Hubble & NASA, K. Larson et al