امتیاز تصویر:  NASA, JPL-Caltech, MSSS
امتیاز تصویر: ESA/DLR/FU Berlin; Bill Dunford
دانشمندان دریاچه وسیعی از آب مایع را زیر سطح سیاره مریخ کشف کردند. با این کشف می‌توان با اطمینان بیشتری گفت که هنوز هم در مریخ آب جاری وجود دارد.
خیلی از افراد سوال می‌پرسند که چگونه در آسمان شب سیارات را از ستاره‌ها تشخیص دهیم. شاید اولین جواب این باشد که ستاره‌ها چشمک می‌زنند و سیارات نه. اما در اینجا می‌خواهیم به ویژگی‌های رصدی این سیارات و مکان آنها در آسمان شب (در تیر ماه ۹۷) را بررسی می‌کنیم.
امتیاز تصویر: NASA, JPL-Caltech, MSSS