عکاس: Sergio Montúfar
نمایی زیبا از ماه از ISS
عکاس: Bill Ingalls
امتیاز تصویر:‌ NASA, JPL, Galileo Project
تلسکوپ هابل ناسا،قمر مریخ را در حال چرخیدن به دور این سیاره ی سرخ مشاهده کرد.