عکاس:‌ Ben Canales
  • نمایش : ۱٬۱۵۰ دفعه
  • موضوع : عکاسی
امتیاز تصویر و حق نشر:‌ Steven Gilbert
اين تاريخچه در قالب شش قسمت آماده شده است و تقريبا نشان دهنده ي يك كار علمي به وسعت بشريت است. شكل گيري سازمان فضايي ناسا همزمان شد با حركت شوروي سابق به سمت فضا. در دوران پس از جنگ جهاني دوم، و شكل گيري جنگ سرد، رجز خواني علمي ابرقدرتها مي توانست تعيين كننده ي قدرت برتر باشد.