ستاره ها و سیارات چگونه شکل می گیرند؟ چگونه محیط می تواند روی شکل گیری سیاره اثر داشته باشد؟ چه محیط هایی برای شکل گیری سیارات مناسب هستند؟ سیاره ما در منظومه شمسی با چه ساختاری بوجود آمده است؟
در شماره های قبلی مجله کافه آسترو با سیارات خاکی آشنا شدید. بعد از مریخ می رسیم به سیاره ی پنجم، اولین سیاره از جنس گاز، مشتری.
عکاس: مائده فرهوش
تصویر فضاپیمای جونو از لکه سرخ مشتری، ابر ها و خطوط تیره ای را روی این بیضی بزرگ نشان می دهد. این تصاویر فضاپیمای جونو از بزرگترین سیاره منظومه شمسی در ۱۰ جولای ثبت شده است.  ​​​​​​​عکس: این تصویر با رنگ افزایش یافته توسط جیسون ماجور از داده های دوربین فضاپیمای جونو ساخته شده است.
امتیاز تصویر: : NASA, JPL, Galileo Probe