محققان اخیرا دریافتند که امکان گردش سیارات سیاهچاله‌های ابر پرجرم نیز وجود دارد.
بیایید نگاهی داشته باشیم به خواهر کوچک زمین، زهره، یک سیاره جهنمی.
تا امروز به لطف وجود ماهواره‌هایی همچون کپلر و اسپیتزر، سیاره‌های فراخورشیدی بسیاری حول ستاره‌های کهکشان ما کشف شده است. ولی حالا ستاره‌شناسان شواهدی از وجود یک قمر فراخورشیدی را پیدا کرده‌اند.
یک سیستم ستاره‌ای عجیب: ستاره دوتایی و دیسک سیاره‌ای به دور آن
«ماهواره نقشه‌برداری فراخورشیدی گذران» یا همان TESS در سه ماه اول مشاهدات خود سه سیاره فرا خورشیدی تایید شده کشف کرد.