امتیاز تصویر:  Tunç Tezel - TWAN
ستاره شناسان با استفاده از تلسکوپ فضایی هابل جو اطراف سیاره متعادل و زمین مانند را بررسی کردند و نشانه هایی از افزایش شانس سکونت در دو سیاره را یافتند.
امتیاز تصویر: NASA, JPL-Caltech, MSSS
عکاس: Tamas Ladanyi
  • نمایش : ۱٬۲۹۵ دفعه
  • موضوع : عکاسی
این اولین تصویری است که فضاپیمای جونو از زمان آغاز چرخش در مدار مشتری در ۴ جولای، به زمین ارسال کرده است.