«ماهواره نقشه‌برداری فراخورشیدی گذران» یا همان TESS در سه ماه اول مشاهدات خود سه سیاره فرا خورشیدی تایید شده کشف کرد.
ناسا به زودی یک کنفرانس مطبوعاتی برای اعلام کشف جدید تلسکوپ کپلر از جهانی بیگانه ارائه خواهد کرد.
رصدخانه‌ی ALMA در شیلی، گرد و غبار را در اطراف نزدیکترین ستاره به سامانه پروکسیما قنطورس شناسایی کرده است. این مشاهدات جدید نشان می‌دهد، درخشش ناشی از گرد و غبار سرد در منطقه‌ای با فاصله‌ای بین یک تا چهار برابر دورتر از فاصله‌ی زمین تا خورشید است.
ستاره شناسان می دانند که کهکشان ما پر از سیاره هاست، سیاره های سنگی هم اندازه زمین تا غول های گازی بزرگتر از مشتری. تقریبا هر کدام از این سیاره های فراخورشیدی به دور یک ستاره بالغ با یک سامانه ستاره ای تکامل یافته کشف شده اند.
کشف این سیاره می تواند قدم مهمی در کشف حیات قرازمینی باشد.