در تصویر جدید از فضاپیمای سپیده دم ناسا، مواد روشن در دهانه سیاره کوتوله سرس می درخشد.