عظیم‌ترین انفجار در جهان کشف شد. این انفجار در یک سیاهچاله که در خوشه‌ای کهکشانی به فاصله صدها میلیون سال نوری از ما قرار دارد اتفاق افتاده است.
ستاره شناسان تلسکوپ های بسیار بزرگی برای بررسی و مطالعه ی اجرام و کهکشان های دوردست در فضا ساخته‌اند اما گاهی ممکن است دنیای هستی چند قدم از بشر زمینی پیش تر باشد. «عدسی گرانشی» موضوعی است که در این مطلب در مورد آن توضیح داده خواهد شد.
خوشه کهکشانی برساووش
عکس از: Bernhard Hubl, CEDIC 2017
NASA/CXC/CfA/ M. Markevitch