تلسکوپ فضایی جیمز وب حلقه‌های یک سیارک یخی کوچک را رصد کرده.
تلسکوپ فضایی جیمزوب در یکی از جدیدترین مشاهدات خود موفق شد تا پایین‌ترین دمای کیهان را نسبت به تحقیقات قبلی ثبت کند.
پُرجرم‌ترین خوشه ستاره‌ای جوان در ابر ماژلانی کوچک، NGC 346 نام دارد.
تلسکوپ فضایی جیمزوب برای اولین بار وجود یک سیاره به دور ستاره‌ای دیگر را تایید کرد.
در طول موج فروسرخ این دو کهکشان در کنار یکدیگر می‌درخشند.