«آسمان، ضیافت بدون مرز»
هشتم اردیبهشت روز نجوم ۹۶ در گنبد مینا با حضور علاقمندان به نجوم برگزار شد.