شهاب مارپیچ در میان سحابی قلب

زمان: ۱۳۹۵/۶/۱۵ ه‍.ش.،‏ ۱۳:۰۹ نمایش : ۴۴۷ دفعه

شهاب مارپیچ در میان سحابی قلب

امتیاز تصویر: Roger N. Clark

این شهاب چه کار می کند؟ با ورود این دانه شن به اتمسفر زمین، به دور خود چرخیده است و مسیر مارپیچی را طی کرده است. به نظر می رسد این شهاب از میان سحابی قلب عبور کرده است، اما در واقع چندین سال نوری با سحابی قلب فاصله دارد و در جو زمین حرکت می کند. این تصویر ماه گذشته و در شب بارش شهابی برساووشی ثبت شده است. صورت فلکی برساووش خارج از این قاب و در سمت راست بالای سحابی قلب قرار دارد. رد شهاب صورت فلکی برساووش، یعنی کانون این بارش را نشان می دهد. تصویر سحابی قلب با نوردهی متعدد ۱۸ دقیقه گرفته شده است و رد شهاب برساووشی در یکی از آنها ثبت شده. رد شهاب ها رنگ های متفاوتی دارد که هر کدام از آنها عناصر متفاوتی را نشان می دهد.

تاریخ: ۵ سپتامبر ۲۰۱۶ / ۱۵ شهریور ۱۳۹۵