تماشای انفجار مواد خورشیدی توسط SDO

رصدخانه دینامیکی خوردشید یا SDO در ۹-۱۰ ژوئیه ۲۰۱۶ شاهد انفجار های متوالی روی سطح خورشید بود.

تماشای فوران مواد خورشیدی توسط SDO

رصدخانه دینامیکی خوردشید یا SDO در ۹-۱۰ ژوئیه ۲۰۱۶ شاهد انفجار های متوالی روی سطح خورشید بود. خورشید از پلاسما تشکیل شده است، گازی که در آن الکترون های منفی به آرامی در اطراف الکترون های مثبت حرکت می کنند (گاز شبه خنثی) هر انفجار پلاسما زبانه هایی را بوجود می آورد که دوباره به سطح بر می گردد؛ این فرایند توسط میدان مغناطیسی خورشید هدایت می شود. SDO این ویدیو را در طول موج ماورای بنفش ثبت کرده است و با چشم دیده نمی شود. تصاویر به رنگ قرمز در آمده است که به راحتی دیده شود.

همه نظرها (۰)

هیچ کس هنوز نظری ارسال نکرده