سحابی رزتا

زمان: ۱۳۹۵/۱۲/۸،‏ ۱۵:۵۶ نمایش : ۹۵۹ دفعه

سحابی رزتا

عکاس: بیژن مروج الاحکامی

سحابی رزتا در صورت فلکی تکشاخ و در فاصله ۵۲۰۰ سال نوری از ماه قرار دارد. در مرکز این سحابی یک خوشه ستاره ای به نام  NGC 2244 قرار دارد.


35 min exposure
7*300sec
5dark 
Iso 1600 :dss .ps
m:neq6 Scope: 120 apo ed sw ‌Camera1200d
Isfahan .iran 
pro+autoguider(phd guiding&webcam 
flattener

 

همه نظرها (۰)

هیچ کس هنوز نظری ارسال نکرده