تماشای خورشید گرفتگی در جزیره ریونین

زمان: ۱۳۹۵/۶/۱۳ ه‍.ش.،‏ ۱۶:۲۹ نمایش : ۴۳۲ دفعه

تماشای خورشید گرفتگی در جزیره ریونین

امتیاز تصویر: Stephane Moser

در اول سپتامیر سایه زمین از سایه ماه نوو عبور کرد. این بار ماه از مقابل خورشید یک خورشید گرفتگی حلقری بوجود آورد. در اوج گرفتگی سایه حراکثر ۱۰۰ کیلومتر عرض داشت. گرفتگی از آفریقای جنوبی آغاز شد، به سمت شرق آفریقا حرکت کرد و در اقیانوس هند پایان یافت. رصدگران در جزیره ریونین در اقیانوس هند در انتظار گرفتگی بودند. در این تصویر زیبا ابر ها که می توانست تهدیدی برای رصد خورشید گرفتگی صحنه فوق العاده ای را بوجود آورده است.

تاریخ: ۳ سپتامیر ۲۰۱۶ / ۱۳ شهریور ۱۳۹۵

همه نظرها (۰)

هیچ کس هنوز نظری ارسال نکرده