شفق قطبی از ایستگاه فضایی

زمان: ۱۳۹۶/۲/۲۴ ه‍.ش.،‏ ۱۲:۰۹ نمایش : ۳۲۸ دفعه

شفق قطبی از ایستگاه فضایی

امتیاز تصویر: Scott Kelly, Expedition 44NASA

در این نما از ایستگاه بین المللی فضایی درخشش شفق قطبی در جو سیاره زمین دیده می شود. این ایستگاه در ارتفاع ۴۰۰ کیلومتری زمین به مداری به دور آن می چرخد. شفق قطبی بر اثر طولان های خورشیدی و برخورد آنها مولکول های جو بوجود می آید. رنگ نور شفق نوع مولکول های موجود در لایه های مختلف جو را مشخص می کند. از آنجا که اکسیژن بیشتر در جو زمین وجود دارد، نور سبز بیشتر در شفق دیده می شود، به خصوص در لایه های پایین جو. در این تصویر بخش قرمز رنگی نیز در بالای افق ایستگاه فضایی دیده می شود.