سحابی مرداب

عکاس:  Ivan Eder
کهکشان راه شیری و ماه

عکاس: بیژن مروج الحکامی
کهکشان راه شیری بر فراز آتشکده

عکاس: محمد سعید انوار
رد شهاب و دو کهکشان

عکاس: طاهر جناب زاده
رد ستارگان و بارش شهابی

عکاس: علی صادقی
تیر شهاب در صورت فلکی جبار

عکاس: پریسا حسینی
تماشای بارش شهابی برساووشی

عکاس:‌ محمد سعید انوار
رقص نور بالای سر

عکاس:Matt Milone
فراتر از ابر ها

عکاس: امیرحسین ابوالفتح
خورشید در طیف H-alpha

عکاس: آقای بیژن مروج الحکامی اصل