شفق قطبی شگفت انگیز

عکاس:‌ Adam Woodworth
رقص شفق قطبی

عکاس: Alex Conu
درخشش کهکشان راه شیری

عکاس: Kelli Klymenko
زیر آسمان پرستاره

عکاس:‌ Jeff Berkes
کهکشان M101

عکاس: بیژن مروج الاحکامی
سحابی سر میمون یا NGC2174

عکاس: بیژن مروج الاحکامی
سحابی جبار

عکاس: پیام صفایی
کهکشان مارپیچی IC 342

عکاس: Terry Hancock
سحابی سر اسب و شعله

عکاس: بیژن مروج الاحکامی اصل
سحابی دمبل

عکاس: Jeffrey O. Johnson
خوشه پروین یا هفت خواهر

عکاس: بیژن مروج الاحکامی اصل
شفق قطبی برفراز ایسلند

عکاس: Juan Carlos Casado
گذر زمان

عکاس: سپهر ابطحی
طلوع ماه

عکاس: Jacques Guertin