پیشنهاد های رصدی آذر ماه

در قسمت پیشنهادهای رصدی به معرفی موقعیت های رصدی در ماه جاری می‌پردازیم که در چهار گروه خورشید ، ماه ، سیارات و اجرام آماده شده‌اند در ابتدا به وضعیت آب‌و‌هوای نجومی هفته می‌پردازیم.

                                                       

آب‌و‌هوای نجومی :

            در هفته‌ی اول و سوم آذر ماه آسمان تقریبا مناسب رصد است و در بقیه ماه هوا ابری است و شاهد بارندگی خواهیم بود. در اواخر ماه شاهد شهاب باران جوزایی خواهیم بود که در 23 آذر به اوج خود می‌رسد.(نرخ حدود نود شهاب در ساعت)

خورشید :

بعد از گذشتن از اعتدال دوم سال(پاییزه) طول روز ها کوتاه شده است و خورشید از ارتفاع کمتری بر زمین می‌تابد، و در این موقع لکه های سرد خورشید به صورت پراکنده در قسمت پایینی خورشید دیده می‌شوند.

ماه :

در اوایل و اواخر آذر ،نور ماه قدرت چندانی ندارد و هلال می‌باشد بنابراین مشکل چندانی برای رصد ایجاد نمی‌کند.

سیارات قابل رصد :

      عطارد :نزدیک خورشید می‌باشد و دیده نمی‌شود.

      مریخ : این سیاره قبل از طلوع خورشید در سمت شرق آسمان قابل مشاهده می‌باشد .

     زحل: نزدیک خورشید می باشد و دیده نمی‌شود.

     مشتری:قبل از طلوع در سمت شرق آسمان قابل رصد می‌باشد.

اجرام آسمانی :

            در بخش اجرام آسمانی، با توجه به معیارهای نور و ارتفاع، به معرفی چهار جرم منتخب هفته و زمان مناسب رصد آن‌ها می‌پردازیم :

 

جرم

صورت فلکی

زمان مناسب رصد

توضیحات

سحابی خرچنگ M1

ثور

از غروب تا طلوع

 بدون به ابزار رصدی،قدر ظاهری.8.4

کهکشان آندرومدا  M31

اندرومدا

از غروب تا طلوع

بدون به ابزار رصدی،قدر ظاهری 3.5

کهکشان سیگار M82

دب اکبر

از غروب تا طلوع

نیاز به ابزار رصدی،قدر ظاهری 8.4

   

کهکشان سیگار یا M82

سحابی خرچنگ M1