ستاره‌ها و ستون‌های گرد و غبار در NGC 7822

زمان: ۱۳۹۶/۹/۱ ه‍.ش.،‏ ۱۲:۲۲ نمایش : ۲۲۲ دفعه

ستاره‌ها و ستون‌های گرد و غبار در NGC 7822

امتیاز تصویر:  WISEIRSANASA

در این نمای زیبا ستاره‌های جوان را در منطقه ستاره‌سازی NGC 7822 می بینید. در این سحابی گردوغبارهایی با اشکال متفاوت دیده می‌شود. این تصویر در نور مادون قرمز و توسط ماهواره کاوشگر نقشه برداری فروسرخ میدان وسیع (WISE) گرفته شده است.  NGC 7822 در لبه یک ابر مولکولی در صورت فلکی قیفاووس و فاصله ۳۰۰۰ سال نوری از ما قرار دارد. اتم‌های گاز در این سحابی درخشان با تابش نور پرانرژی ستاره‌های داغ، نور تابش می‌کنند. همچنین باد و نور این ستاره‌ها شکل‌های ستون مانندی را در سحابی می‌سازند. در این ستون های گاز و گردوغبار ستاره‌ها با فروریختن گرانش و تشکیل کره‌های متراکم تشکیل می‌شوند. پس از تشکیل ستاره، آنها از مواد تشکیل ستاره در ستون‌های گردوغبار جدا می‌شوند. این نمای کیهانی تقریبا ۴۰ سال نوری گستردگی دارد.