خوشه ستاره ای NGC 6871 و چند جرم بارنارد در صورت فلکی قو

زمان: ۱۳۹۷/۱/۶،‏ ۱:۱۳ نمایش : ۹۸۹ دفعه

خوشه ستاره ای NGC 6871 و چند جرم بارنارد در صورت فلکی قو
عکاس: Eric Chesak 

NGC 6871 یک خوشه ستاره ای با ۶۰ ستاره در منطقه ای به قطر۱۳ دقیقه قوسی است که ۴۰۰۰ سال نوری با زمین فاصله دارد. 
همچنین اجرام بارنارد، اجرامی به شکل سحابی تاریک هستند که در فهرست بارنارد قرار دارند.

همه نظرها (۰)

هیچ کس هنوز نظری ارسال نکرده