نمای نزدیک از یک کهکشان کوچک NGC 4449

زمان: ۱۳۹۶/۴/۲۳ ه‍.ش.،‏ ۱۲:۳۶ نمایش : ۲۷۱ دفعه

نمای نزدیک از یک کهکشان کوچک NGC 4449

امتیاز تصویر:   Hubble Legacy ArchiveESANASA
پردازش: Domingo Pestana GalvanRaul Villaverde Fraile

کهکشان های مارپیچی بزرگ باشکوه به نظر می رسند. خوشه های ستاره ای جوان و مناطق ستاره زایی صورتی رنگ در طول بازوهای مارپیچی یک نمای جذاب را بوجود می آورد. اما در کهکشان های نامنظم کوچک نیز ستاره هایی شکل می گیرد، مانند کهکشان NGC 4449 در فاصله حدود ۱۲ میلیون سال نوری از ما. این جهان جزیره ای کوچک با قطر ۲۰۰۰۰ سال نوری، تقریبا هم اندازه قمر کهکشانی کهکشان راه شیری یا ابرماژلانی بزرگ (LMC) است و حتی گاهی با آن مقایسه می شود. این تصویر نمای نزدیک از تلسکوپ فضایی هابل دوباره پردازش شده است تا درخشش های قرمز رنگ گاز هیدروژن در آن برجسته شود. این درخشش اثرات مناطق گسترده ستاره زایی در کهکشان  NGC 4449 است که گاهی حتی بزرگتر از مناطق ستاره زایی در LMC هستند. کهکشان NGC 4449 یکی از اعضای گروه کهکشانی است که در صورت فلکی تازی ها قرار دارد.