سیارک 2016 RB1 از نزدیک قطب جنوب زمین عبور کرد.
ماهواره پلانک آژانس فضایی اروپا، طی ماموریتی با مشارکت NASA نشان داد که اولین ستاره های جهان دیر تر از آنچه قبلا از تابش زمینه کیهان بدست آمده بود، متولد شدند.
این تصویر توسط تلسکوپ فضایی هابل از یک گاز درخشان در قمر کهکشانی راه شیری، یعنی ابر ماژلانی بزرگ، ثبت شده است.
نزدیک ترین سیستم ستاره ای به سیاره زمین آلفا قنطورس نام دارد.
در اوایل صبح یکم سپتامبر 2016 رصد خانه دینامیکی خورشید ناسا SDO شاهد عبور زمین و ماه از مقابل قرص خورشید بود.
فضاپیمای جونو ناسا اولین تصاویر از قطب شمال مشتری را که در طول پرواز نزدیک ماه جولای گرفته شده است را به زمین ارسال کرد.
آیا امکان دارد راهی برای یافتن ساختارهای باکتریایی بر روی سیارات دیگر وجود داشته باشد؟ و اگر اینچنین است، این باکتری تا چه اندازه می تواند برای ایجاد زندگی روی یک سیاره مفید باشد؟
انالیز دقیق داده های کاوشگر "روزتا"(Roseta) نشان می دهد که دنباله دارها باقی مانده ای از زمان تشکیل اولیه منظومه ی خورشیدی هستند.
در طول پرواز نزدیک فضاپیمای افق های نو در جولای ۲۰۱۵ از کنار مناطق جنوبی پلوتو، طیف وسیعی از ویژگی های زمین شناسی رصد شد و نشانه هایی از مناطق تاریک سطح بدست آمد.
ماموریت جونو ناسا، امروز ۳۶ دور گردش در مدار مشتری را به موفقیت طی کرد. [این تصویر در ۲۷ آگرست و زمانی که جونو در فاصله ۷۰۳۰۰۰ کیلومتر از مشتری بود ثبت گردیده است.]
ستاره شناسان سیاره زمین مانندی را در اطراف پروکسیما قنطورس در فاصله ۴.۲۵ سال نوری کشف کردند.
چندین هزار سال پیش یک ستاره در فاصله ۱۶۰۰۰۰ سال نوری از ما منفجر شد و مواد ستاره ای را در آسمان پراکنده کرد.
وقتی صد ها مایل بالا تر از ابر ها باشید، دیگر ابری وجود ندارد.
مریخ تنها سیاره ای که زمانی از حیات پشتیبانی می کرده نیست.
یک فضاپیمای اروپایی که در نزدیکی مریخ گشت می زند،درروز پنج شنبه موتور اصلی خود را روشن کرد و تا مسیر منحنی شکل خود را برای مانوری متقارن آغاز کند.
قمر آتشفشانی مشتری یعنی آیو جو نازکی دارد که سایه مشتری فرو میریزد و به صورت یخ متراکم می شود.
یکی از فضانوردان ایستگاه بین المللی فضایی این تصویر را از شفق قطبی برفراز کانادا ثبت کرده است.
این کهکشان که به عنوان ngc 2337 شناخته می شود، در فاصله ی 25 میلیون سال نوری دور تر از ما و در صورت فلکی سیاهگوش قرار دارد.
در ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۶ تلسکوپ طیف نگار IRIS تصویری از شراره های خورشیدی ثبت کرده است.
رصدخانه خورشیدی و هیلیوسفری ناسا و اسا (SOHO) سقوط یک دنباله دار را روی سطح خورشید مشاهده کرد.