ستاره شناسان سیاره زمین مانندی را در اطراف پروکسیما قنطورس در فاصله ۴.۲۵ سال نوری کشف کردند.
چندین هزار سال پیش یک ستاره در فاصله ۱۶۰۰۰۰ سال نوری از ما منفجر شد و مواد ستاره ای را در آسمان پراکنده کرد.
وقتی صد ها مایل بالا تر از ابر ها باشید، دیگر ابری وجود ندارد.
مریخ تنها سیاره ای که زمانی از حیات پشتیبانی می کرده نیست.
یک فضاپیمای اروپایی که در نزدیکی مریخ گشت می زند،درروز پنج شنبه موتور اصلی خود را روشن کرد و تا مسیر منحنی شکل خود را برای مانوری متقارن آغاز کند.
قمر آتشفشانی مشتری یعنی آیو جو نازکی دارد که سایه مشتری فرو میریزد و به صورت یخ متراکم می شود.
یکی از فضانوردان ایستگاه بین المللی فضایی این تصویر را از شفق قطبی برفراز کانادا ثبت کرده است.
این کهکشان که به عنوان ngc 2337 شناخته می شود، در فاصله ی 25 میلیون سال نوری دور تر از ما و در صورت فلکی سیاهگوش قرار دارد.
در ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۶ تلسکوپ طیف نگار IRIS تصویری از شراره های خورشیدی ثبت کرده است.
رصدخانه خورشیدی و هیلیوسفری ناسا و اسا (SOHO) سقوط یک دنباله دار را روی سطح خورشید مشاهده کرد.
رئا (Rhea) مانند بسیاری از اقمار منظومه شمسی بیرونی در نور خورشید سطحی بسیار روشن و خیره کننده دارد.
ستاره شناسان بالاخره شواهدی از آواز گام بالای سیاهچاله پیدا کردند.
در این تصویر تلسکوپ فضایی هابل بقایای یک ستاره مرده دیده می شود.
تحقیقات جدید ناسا نشان می دهد که ممکن است لکه بزرگ و قرمز مشتری منبع مرموز گرما شگفت انگیز اتمسفر بالایی آن باشد.
کوتوله ی سرس فاقد گودال های بزرگ در جایی است که باید تعداد زیادی داشته باشد.
ستاره شناسان در دانشگاه کالج ادبیات، علوم و هنر (LSA) میشیگان برای اولین بار کشف کردند که گاز داغ درون هاله ی کهکشان راه شیری با سرعتی قابل مقایسه با قرص کهکشان راه شیری-که شامل ستاره ها، سیاره ها گاز و گرد و غبار میشود-و هم جهت با دیسک کهکشان راه شیری در حال چرخش است.
در این تصویر حلقه های A و ‌F در نزدیک زحل پیچ دار به نظر می رسد، در واقع جو مانند یک عدسی بزرگ عمل کرده است.
یک تیم بین المللی از ستاره شناسان، یک سیاره کوتوله جدید در صفحه ای از جهان هایی یخی درآنسوی نپتون یافتند.
جو زمین درحال سوراخ شدن است.هر روزحدود نود تن ماده از اتمسفربیرونی سیاره ما خارج شده و به فضا پرتاب می شود.
NASA/JPL/Space Science Institute.