شهاب در مقابل کهکشان

زمان: ۱۳۹۵/۵/۲۷ ه‍.ش.،‏ ۱۳:۴۸ نمایش : ۴۳۹ دفعه

شهاب در مقابل کهکشان 

امتیاز تصویر: Fritz Helmut Hemmerich

رد سبز رنگ در مقابل کهکشان آندرومدا چیست؟ یک شهاب. جمعه گذشته، نزدیک به بارش شهابی برساووشی، هنگامی که عکاس نجومی در حال عکاسی از کهکشان آندرومدا بود، یک سنگ کوچک به اندازه ماسه از مقابل کهکشان آندرومدا وارد جو شد. این شهاب کوچک تنها کسری از ثانیه از این میدان دید ۱۰ درجه ای عبور کرد. بخشی از نور سبز ناشی از گاز درخشان شهاب است. با توجه به جهت رد شهاب به نظر می رسد که مربوط به بارش شهابی دلتای- دلوی جنوبی باشد که چند هفته پیش به اوج خود رسید. 

تاریخ: ۱۷ آگوست ۲۰۱۶ / ۲۷ مرداد ۱۳۹۵ 

همه نظرها (۰)

هیچ کس هنوز نظری ارسال نکرده