سحابی پروانه یا M2-9

زمان: ۱۳۹۵/۵/۳ ه‍.ش.،‏ ۱۲:۳۲ نمایش : ۴۲۵ دفعه

 سحابی پروانه یا M2-9

امتیاز تصویر:‌  Hubble Legacy ArchiveNASAESA 

ستاره ها بعد از مرگ زیباترین تصویر هنری را از خود به جا می گذارند. ستاره هایی کم جرم مانند خورشید یا M2-9 (تصویر بالا) در زمان مرگ از ستاره ای معمولی به کوتوله سفید تبدیل می شوند و در این میان پوسته گازی بیرونی خود را به بیرون پرتاب می کنند. گاز باقی مانده از انفجار سحابی سیاره ای را می سازد که در طی هزاران سال محو می شود. M2-9 یا سحابی پروانه در فاصلخ ۲۱۰۰ سال نوری از ما قرار دارد. در مرکز دو ستاره با مداری به اندازه ۱۰ برابر مدار پلوتو داخل دیسک گازی می چرخند.

تاریخ: ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۶ / ۳ مرداد ۱۳۹۵