ابرهای میان ستاره ای در ابرماژلانی بزرگ

زمان: ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ ه‍.ش.،‏ ۷:۴۲ نمایش : ۳۴۳ دفعه

ابرهای میان ستاره ای در ابرماژلانی بزرگ

امتیاز تصویر: John Gleason

یکی از اجرام جالب در آسمان نیم کره جنوبی ابرماژلانی بزرگ است که در اینجا می بینید. برای ثبت این تصویر از فیلتری استفاده شده که تنها نور منتشر شده از اتم های یونیزه گوگرد، هیدروژن و اکسیژن را منتشر می کند. یونیزاسیون در اثر تابش نور ستاره های پر انرژی بوجود می آید و بازگشت الکترون ها به حالت پایه خود در اتم باعث تابش نور در طول موج های مختلف می شود. بنابراین در این تصویر از ابرماژلانی بزرگ ابر های گاز یونیزه شده در اطراف ستاره های عظیم به نظر می رسند. در میان این ابر ها سحابی رتیل به عنوان منطقه بزرگ ستاره سازی در مرکز تصویر مشخص است. ابر ماژلانی بزرگ ۱۵۰۰۰ سال نوری طول دارد و در فاصله ۱۸۰۰۰۰ سال نوری از ما و در صورت فلکی ماهی زرین قرار گرفته است. 

تاریخ: ۲۹ دسامبر ۲۰۱۶

همه نظرها (۰)

هیچ کس هنوز نظری ارسال نکرده