در مرکز سحابی مرداب

زمان: ۱۳۹۶/۲/۳۱ ه‍.ش.،‏ ۱۳:۰۲ نمایش : ۲۴۶ دفعه

در مرکز سحابی قوس

امتیاز تصویر: Hubble

در مرکز سحابی مرداب، گردابی از شکل گیری ستاره های جدید دیده می شود. در قسمت پایین سمت چپ دو ابر درخشان دیده می شود که با باد های ستاره ای بوجود آمده است. ستاره درخشان نزدیک این منطقه هرشل ۶۵ نام دارد. گاز و گرد و غبار این منطقه ستاره های جوان را از دید ما پنهان کرده است این تصویر که منطقه ای به اندازه ۵ سال نوری از سحابی مرداب را نشان می دهد در سال ۱۹۹۵ توسط تلسکوپ فضایی هابل گرفته شده است. سحابی مرداب که با نام M8 نیز شناخته می شود در فاصله حدود ۵۰۰۰ سال نوری از ما و در صورت فلکی قوس قرار گرفته است.